Đông Cung Tây Lược

Đông Cung Tây Lược

Queens Of Diamonds And Hearts (2012)

Thông Tin - Lịch Chiếu

Nội dung phim

Đông Cung Tây Lược, Queens Of Diamonds And Hearts 2012

Phim Đông Cung Tây Lược (Queens of Diamonds and Hearts) có nội dung nói về Tề Tuyên vương vì muốn lấy lại uy danh cho bóng đá nước Tề, lên núi nhờ cao nhân Chung Vô Diệm giúp đỡ. Chung Vô Diệm nhắm đến ngôi mẫu nghi thiên hạ, trong khi Tề Tuyên vương đã hứa lập người đẹp Hạ Nghênh Xuân làm hoàng hậu, quân sư Yến Anh hiến kế cho Tuyên vương lập hai người làm Đông cung và Tây cung... Phim Đông cung tây lược có sự tham gia của Nguyễn Triệu Tường, Lữ Tuệ Nghi, Trần Tự Dao, Tào Vĩnh Liêm...

Cùng xem phim Đông cung tây lược trên Bomtan.net nhé!

xem phim Đông Cung Tây Lược viesub, Lịch Chiếu Phim Đông Cung Tây Lược, xem Đông Cung Tây Lược vietsub online tap 1, tap 2, tap 3, tap 4, tap 5, Đông Cung Tây Lược tập 6, tập 7, tập 8, tập 9, tập 10, phim Đông Cung Tây Lược tap 11, tap 12, tap 13, tap 14, tap 15, xem phim Đông Cung Tây Lược tập 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, Đông Cung Tây Lược Thuyết Minh, Đông Cung Tây Lược youtube, Đông Cung Tây Lược Vietsub, Đông Cung Tây Lược Lồng Tiếng