Đại Chiến Xích Bích

Đại Chiến Xích Bích

Red Cliff (2008)

Thông Tin - Lịch Chiếu

Nội dung phim

Đại Chiến Xích Bích, Red Cliff 2008

Phim Đại chiến Xích Bích (Red Cliff): Bắt đầu bằng đại chiến cầu Tràng Bản, sau khi đánh tan Lưu Bị, Tào Tháo cho rằng, mối uy hiếp chính còn lại cản trở việc xưng bá thiên hạ của mình là Đông Ngô, lại thêm nàng Tiểu Kiều mà ông ta thèm muốn thề chết không chịu theo càng khiến Tào Tháo nổi giận lôi đình, quyết đem quân đánh Ngô. Tôn Quyền cử Lỗ Túc lấy cớ sang viếng Lưu Biểu để gặp Lưu Bị thương thảo chuyện cùng nhau chống Tào. Sau khi đồng ý liên kết với Tôn Quyền để chống Tào, Lưu Bị đã phái Gia Cát Lượng sang Đông Ngô.

Cùng xem phim Đại chiến Xích Bích trên Bomtan.net nhé!

xem phim Đại Chiến Xích Bích viesub, Lịch Chiếu Phim Đại Chiến Xích Bích, xem Đại Chiến Xích Bích vietsub online tap 1, tap 2, tap 3, tap 4, tap 5, Đại Chiến Xích Bích tập 6, tập 7, tập 8, tập 9, tập 10, phim Đại Chiến Xích Bích tap 11, tap 12, tap 13, tap 14, tap 15, xem phim Đại Chiến Xích Bích tập 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, Đại Chiến Xích Bích Thuyết Minh, Đại Chiến Xích Bích youtube, Đại Chiến Xích Bích Vietsub, Đại Chiến Xích Bích Lồng Tiếng